Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Varsity Basketball @ BHP


On February 7th, the girls and boys varsity basketball teams will play at BHP. The girls game begins at 6:00 with the boys playing immediately after. Go LIONS!