Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Varsity Basketball 2019-20